• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود

دکتر خلیل صفری

راه‌های ارتباطی:

ردیفدرگاهآدرس
1Linkedin (لینکداین)کلیک کنید- Click Here
2ایمیلKh.Safari@gmail.com
3وبلاگkh-safari.blogfa.com
4کانال آپاراتaparat.com/kh.safari
5صفحه گوگل اسکالرکلیک کنید
6کد ارکید0000-0002-1795-8907


سوابق تحصیلات:

رديفمقطع تحصيليرشته تحصيليسالمحل تحصیل
1كارشناسيمديريت صنعتي82-78دانشگاه دولتی یزد
2کارشناسی ارشدمدریت صنعتی
گرایش پژوهش عملیاتی
82-85دانشگاه شهیدبهشتی
3دکتریمدیریت بازرگانی
گرایش مدیریت استراتژیک
91-95مرکز تحصیلات تکمیلی


سوابق کاری :

رديفمحل خدمتسابقه کارسمت
1شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
اداره كل اموركاركنان و منابع انساني
از اردیبهشت 83 لغايت مهرماه 86كارشناس منابع انساني
2شرکت تکتاز نیروی کوشااز مهرماه 91 تا مهرماه 98عضو هیات مدیره
3سازمان ثبت احوال استان فارس1390کارشناس و محقق
4دانشگاه پيام نور استان فارساز مهرماه 86 تا کنونعضو هیات علمی
5ستاد دانشگاه پیام نور استان فارس97 لغایت 98عضو شورای آموزشی
6ستاد دانشگاه پیام نور استان فارسابتدای 98 تا کنونعضو شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت
7استانداری فارسابتدای 98 تا کنونمدرس دوره تربیت مدرس
8دانشگاه پیام نور مرکز خرامهاسفندماه 1398 تا کنونرئیس دانشگاه


سوابق پژوهشی تحقیقاتی :

عنواننوعسال انتشارلینک دسترسی
شناخت نيروهاي مستعد جهت تصدي پستهاي مديريتي درشرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در 3/سه فاز.طرح تحقیقاتی1385آرشیو شرکت راه اهن
تهيه و تدوين دستورالعمل داخلي انتخاب و انتصاب مديران در شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران.طرح تحقیقاتی1385آرشیو شرکت راه آهن
طراحي نحوه به کارگيري سيستم بارکد در فرآيند توليد وانت نيسان در شرکت زامياد(پايان نامه کارشناسي ارشد).پایان نامه- مقاله1385کلیک کنید
بررسي فرهنگ سازماني و شناخت نيروهاي پيش برنده و بازدارنده تغييرات سازماني در شرکت راه آهن ج.ا.ا.طرح تحقیقاتی1384آرشیو شرکت راه آهن
بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی روان­شناختی و کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان فارس.طرح تحقیقاتی1388دانشگاه پیام نور استان فارس
استفاده از برنامه ­ریزی خطی عدد صحیح در برنامه­ ریزی درسی رشته ریاضی دانشگاه پیام نورمرکز شیراز.طرح تحقیقاتی1389دانشگاه پیام نور استان فارس
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی.مقاله همایش1390کلیک کنید
بررسی چگونگی تاثیر ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش (نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی)مقاله1391کلیک کنید
تبیین راهبرد و سناریو تسهیم دانش برای مراکز دانشگاهیمقاله همایش1392کلیک کنید
محاسبات گرید و سازمان‌های مجازیمقاله همایش1393کلیک کنید
بررسي تاثير اعتماد سازماني بر پيش‌بيني يادگيري سازماني(مورد مطالعه كاركنان سازمانهاي دولتي شهرستان رفسنجان)مقاله همایش1396کلیک کنید
تاثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازارمقاله1395کلیک کنید
نگرش کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط به فضای کسب و کارمقاله همایش1396کلیک کنید
بررسی تاثیر مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید در صنایع کاشی و سرامیک یزدمقاله1396کلیک کنید
The relationship between psychological empowerment and entrapreneurship among clerks of Fars Payame Noor Universityمقاله2010کلیک کنید
The relationship between psychological empowerment and organizational learningمقاله2011کلیک کنید
The relationship between sport orientation and competitive anxiety in elite athletesمقاله2011کلیک کنید
How knowledge management is affected byorganizational structureمقاله2012کلیک کنید
A Survey On The Impact Of Six Sigma Approach On Competitivenessمقاله2014کلیک کنید
Principle of Political Management of Society in View of Imam Ali (Amir Al –Mumin) in His Letterمقاله2015کلیک کنید
Bank selection and Marketing Mix; New aspect of selecting bank using KANO-Analytic Hierarchy process approach(2015)مقاله2015کلیک کنید
The Bilateral effect of Conflict Management styles and the Interpersonal Relationship(2015)مقاله2015کلیک کنید
Effective Factors in Improving Iran’s Perceived Business Environment  (2016)مقاله2016کلیک کنید
Customer involvement in new product development of tile and ceramic industry (2018)مقاله2018کلیک کنید
The Mediating Role of Blended Learning Infrastructures in the Relationship Between Good Governance, Social Capital and General Attitude toward Business Environment (2019)مقاله2019کلیک کنید
بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش متغیرهای مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار سازگار با محیط ‌زیست و عملکرد محیطیمقاله1400کلیک کنید
بررسی تاثیر فرهنگ تسهیم دانش بر قصد اشتراک‎ گذاری دانش( مطالعه موردی: ادارات امور مالیاتی استان فارس)همایش ملی1400کلیک کنید


دوره‌های آموزش الکترونیک منتشر شده:

ردیفنام دورهلینک دسترسی
1آمار و کاربرد آن در مدیریت و علوم انسانی (آمار توصیفی) (فرادرس)کلیک کنید
2آموزش آمار استنباطی در مدیریت و علوم انسانی (فرادرس)کلیک کنید
3تحلیل آماری پیشرفته (دانشگاه پیام نور)
4توزیع کای اسکوئر و کاربرد آن در مدیریت (آوا نوین پویا)کلیک کنید
5روش‌های آماری ناپارامتریک به همراه انجام از طریق  نرم افزار Spss (فرادرس)کلیک کنید
6کلیات و تاریخچه تحقیق در عملیات (نیواستادی)کلیک کنید
7مدلسازی ریاضی (روش خطی) (نیواستادی)کلیک کنید
8حل ترسیمی مسائل برنامه‌ریزی خطی (نیواستادی)کلیک کنید
9روش سیمپلکس (نیواستادی)کلیک کنید


راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویی:

عنوان پایان‌نامهنام دانشجونقش استادتاریخ ارائهنام دانشگاه
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بررفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل‌های شیراز و عملکرد محیطی با توجه به نقش تعدیلگر متغیر جنسیتمریم شیخیراهنما98.11.13دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی تاثیر فن‌آوری اطلاعات بربهبود فرآیند تامین و تدارکات بین‌المللیعارف مقصودیداور98.10.03دانشگاه پیام نور دوبی
بررسی رابطه سلامت سازمانی مدرسه و اشتیاق شغلی با میانجی‌گری نقش تعهد شغلی معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان گراشمحمدحسن پورکهنمشاور99.06دانشگاه پیام نور شیراز
تاثیر توانمندسازی روانشناختیو رهبری تحول‌گرا بر انگیزه خدمت کارکنان در بخش دولتی با توجه به نقش میانجی کارکردهای شغلی در سازمان قطار شهری شیرازمحسن امامیمشاور99.05.07دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی تاثیر برنامه‌ریزی جانشینی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شیرازمرجان رادمنشمشاور98.11.08دانشگاه پیام نور شیراز
تدوین راهبرد مطلوب اجرایی بر اساس مدل ترکیبی SWOT و AHP در شرکت برق شهرستان شیرازمحمدامین رفیعیمشاور99.04.18دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی رابطه رهبری فراگیر و رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده در موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدینالهام فکوری
99.09.09
راهنمادر حال اجراءدانشگاه پیام نور مرکز نخجوان
بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا و رهبری خدمت‌گذار با توجه به نقش تعدیلگر متغیر جنسیتحمیرا دهقان
99.04.05
راهنمادر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و عملکرد مالی بر انگیزش شغلی در بین پرسنل کارخانه سیمان خوزستانصابر ایگدر
99.01.23
راهنمادر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک اپلیکیشن اسنپ فودمجید رحمانی
99.09.09
راهنمادر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
تاثیر بودجه‌ریزی مشارکتی بر شفافیت سازمانی با توجه به نقش میانجی رسانه‌های اجتماعی در شهرداری شیرازاحسان مخیر
99.03.03
مشاوردر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
تاثیر نوآوری سبز بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه‌ای تعهد مدیریت و اقدامات منابع انسانی در دانشگاه شیرازام‌البنین هاشمی
99.01.17
مشاوردر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
بررسی تأثیر سبک رهبری بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیل­کننده سرمایه روانشناختی و میانجی­گری سکوت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره اسناد پزشکی شیراز)فرناز رحمانیان
99.05.04
در حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
تاثیر تغییرگرایی در سیستم‌های منابع انسانی بر کنشگرایی کارکنان با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی، احساس مسئولیت برای تغییر و اعتماد به نوع مدیریتحامد کریمی
99.02.23
راهنمادر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
بررسی نقش میانجی مدیریت منابع انسانی و نوآوری سبز در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و عملکرد محیطی سبز با توجه به نقش تعدیلگر متغیر جنسیتزهرا کرمی
99.10.05
راهنمادر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
بررسی تاثیر سیستم کاری با عملکرد بالا بر رفاه کار و خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر متغیر جنسیت در شبکه بهداشت و درمان ممسنیسید وحید سادات
99.09.23
در حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
بررسی تاثیر دلبستگی به نام تجاری (برند) و سابقه آن بر تعهد، رضایت، اعتماد و ارزش ویژه برند در زمینه موسسات آموزش عالی محمد سلیمان نورستانی
99.09.22
راهنمادر حال اجرادانشگاه پیام نور واحد کابل
تاثیر طفره‌روی اینترنتی بر عملکرد وظیفه‌ای با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشگاه شیرازفروغ هاشمی
98.12.13
مشاور99.11.14دانشگاه پیام نور شیراز
رابطه مدیریت نیروی انسانی عملکردگرا و انگیزش نیروی انسانی با نقش میاجی شفافیت در اهداف و بازخورد رضایت شغلی (مورد مطالعه: شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت)علی علیان
99.06.07
مشاوردر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
بررسی تاثیر به‌کرگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه‌ای نوآوری باز در سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیرازشاهین جوانمردی
98.09.25
مشاوردر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز
تاثیر فرهنگ تسهیم دانش بر قصد اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش تعدیلگر متغیر جو عملکرد و جنسیت در سازمان امور مالیاتی استان فارسرسول رضاییان
99.11.14
راهنمادر حال اجراءدانشگاه پیام نور شیراز

۹ پاسخ به "معرفی آقای دکتر خلیل صفری"

 1. سلام
  در خصوص راهنمایی پایان نامه چطور می‌تونم با شما در ارتباط باشم؟

 2. سلام استاد انشالله موفق باشید.

 3. سلام استاد ان شاءالله به امید موفقیتان🌹🌹🌹

 4. با آرزوی موفقیت جنابعالی و سایر دوستداران توسعه و پیشرفت کشور

 5. یدگاه شما منتظر تائید مدیریت است.
  سلام استاد محترم
  در عمر تحصیلی خودم که در حال گذراندن دومین رشته تحصیلی در مدیریت بازرگانی هستم روش تدریسی به کاملی شمار را تجربه نکرده بودم
  روشی با علاقه و با توضیح جزئیات و انتقال ساده و هوشمندانه مفاهیم که جز از علاقه به تدریس و شناخت خوب از محاطب و هنر ارائه نخواهد بود
  لذا بر خودم وظیفه دیدم که ضمن تشکر و آرزوی سلامتی و سربلندی برای عزیزانی چون شما که برای تربیت جوانان کشور فعال هستید از درگاه الهی مسالت خواسته
  و بدانید که نام استاد خلیل صفری برای همه ما جزو افرادی خواهد بود که مدیونشان در کسب علم هستیم

ارسال یک پیغام

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه نیواستادی می باشد.

منوهای نصب در پنل مدیریت

X